AGENDA

Seniorenvereniging Zaanstreek, de SvZ, is een zeer gezonde vereniging, welke nu al heel veel voor haar leden doet.
Maar wij willen meer!  Veel meer!
Hiervoor zijn mensen nodig.

Mensen met ideeën, die bereid zijn om deze in de praktijk uit te voeren.
Kom en treedt toe tot ons bestuur.
Wij vergaderen 12x per jaar op de vrijdagochtend in een ontspannen en leuke sfeer.

Info: Henk de Jonge -075 6168708
________________________________________________________________________

Agenda september oktober 2019
Elke woensdagmiddag Jeu de Boules, 0diz aanvang 13.30 uur
Elke donderdagmiddag kunt u mee wandelen met de wandelclub “De Bovenkruier”, Drielse Wetering 49 van 13.30 uur – 15.00 uur. 
Elke vrijdagmorgen gratis wandelen van 10.00 – 10.30 uur in Wormerveer.
vertrek buurtcentrum DE LORZIE. marktplein.      

voor de Zaanse Evenementen kalender: www.agenda-zaanstreek.nl            

September
06 Bestuur Pennenemes 09.30 uur
06 Bingo De Vuister 13.30 uur
07 Klaverjassen Pennemes 14.00 uur
12 vrijw. dag Mennistenerf 08.30 uur
13 Bingo Bovenkruier 14.00 uur
13 Klaverjassen Saenden 14.00 uur
18 Eetclub Bovenkruier 18.00 uur
21/22 Dam tot Dam loop    
24 Kloostermode Mennistenerf 10.00 uur
27 Bingo Pennenemes 14.00 uur
28 Klaverjassen Pennemes 14.00 uur
30 Kunst Dirk Prins 13.45 uur

Oktober

 04 Bestuur Pennemes 09.30 uur
04 Bingo De Vuister 13.30 uur
05 Klaverjassen Pennemes 14.00 uur
07 Kunst Dirk Prins 13.45 uur
11 Bingo Bovenkruier 14.00 uur
12 Klaverjassen MENNISTENERF 14.00 uur
!4 kunst Dirk Prins 13.45 uur
17 Eetclub Mennistenerf 18.00 uur
18 Egypte lezing Mennistenerf 14.00
18 Klaverjassen Saenden 14.00 uur
19 klaverjassen Pennemes 14.00 uur
25 Bingo Pennemes 14.00 uur
26 Klaverjassen Pennemes 14.00 uur
28 kunst Dirk Prins 13.45 uur

VOOR IN UW AGENDA : KERSTDINER.

Het kerst diner zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 19 en zaterdag 21 december.
In het volgend Kompas meer informatie hierover.