AGENDA

Seniorenvereniging Zaanstreek, de SvZ, is een zeer gezonde vereniging, welke nu al heel veel voor haar leden doet.
Maar wij willen meer!  Veel meer!
Hiervoor zijn mensen nodig.

Mensen met ideeën, die bereid zijn om deze in de praktijk uit te voeren.
Kom en treedt toe tot ons bestuur.
Wij vergaderen 12x per jaar op de vrijdagochtend in een ontspannen en leuke sfeer.

Info: Henk de Jonge -075 6168708
Nico Roels – 06 20877791


Agenda maart en april

Elke dinsdagmiddag biljarten, Pennemes aanvang 14.00 uur                                                                                                                                      Elke woensdagmiddag Jeu de Boules, 0diz aanvang 13.30 uur
Elke donderdagmiddag kunt u mee wandelen met de wandelclub “De Bovenkruier”, Drielse Wetering 49 van 13.30 uur – 15.00 uur.                            Elke zaterdag in de maand klaverjassen, Pennemes aanvang 14.00 uur.                                                                                                                                   Elke 1e vrijdag van de maand Bingo in de Vuister, aanvang 13.30 uur                                                                                                                                      Elke 2e vrijdag van de maand Bingo, Bovenkruier, aanvang 14.00 uur                                                                                                                                     Elke 4e vrijdag van de maand Bingo, Pennemes aanvang 14.00 uur

 

Maart

01 Bestuur Pennemes 09.30 uur
01 Bingo De Vuister 13.30 uur
02 Klaverjassen Pennemes 14.00 uur
04 Kunst Dirk Prins 13.45 uur
08 Bingo Bovenkruier 14.00 uur
08 Klaverjassen Saenden 14.00 uur
09 Klaverjassen Pennemes 14.00 uur
11 Kunst Dirk Prins 13.45 uur
15 Ledenvergadering Mennistenerf 14.00 uur
16 Klaverjassen
Pennemes 14.00 uur
18 Kunst Dirk Prins 13.45 uur
21 De Eetclub Aan Tafel 18.00 uur
22 Bingo Pennemes 14.00 uur
23 Klaverjassen Pennemes 14.00 uur
25 Kunst Dirk Prins 13.45 uur
29 Lezing [Geert Blees] Pennemes 14.00 uur
30 Klaverjassen Pennemes
14.00 uur
       
APRIL
03 Bustocht Geert Mennistenerf 08.30 uur
05 Bestuur Pennemes 09.30 uur
05 Bingo De Vuister 13.30 uur
06 Klaverjassen Pennemes 14.00 uur
12 Bingo DE Bovenkruier 14.00 uur
12 PAAS Klaverjassen Saenden 14.00 uur
13 PAAS Klaverjassen Pennemes 14.00 uur
25 Bus Kloostermode Mennistenerf 10.00 uur
26 Bingo Pennemes 14.00 uur