AGENDA

Seniorenvereniging Zaanstreek, de SvZ, is een zeer gezonde vereniging, welke nu al heel veel voor haar leden doet.
Maar wij willen meer!  Veel meer!
Hiervoor zijn mensen nodig.

Mensen met ideeën, die bereid zijn om deze in de praktijk uit te voeren.
Kom en treedt toe tot ons bestuur.
Wij vergaderen 12x per jaar op de vrijdagochtend in een ontspannen en leuke sfeer.

Info: Henk de Jonge -075 6168708
________________________________________________________________________

Agenda mei juni 2019
Elke woensdagmiddag Jeu de Boules, 0diz aanvang 13.30 uur
Elke donderdagmiddag kunt u mee wandelen met de wandelclub “De Bovenkruier”, Drielse Wetering 49 van 13.30 uur – 15.00 uur. 
Elke vrijdagmorgen gratis wandelen van 10.00 – 10.30 uur in Wormerveer.
vertrek buurtcentrum DE LORZIE. marktplein.      

voor de Zaanse Evenementen kalender: www.agenda-zaanstreek.nl            

JUNI
05 Bestuur Pennemes 09.30 uur
12 Klaverjassen Saenden 14.00 uur
13 Zomerklaverjassen Pennemes 14.00 uur
18 De EEtclub Het Hoekje 18,00 uur
19 Bustocht Waterland Mennistenerf 13.00 uur
26 Zomerbingo Pennemes 14.00 uur
AUGUSTUS
02 Bestuur Pennemes 09.30 uur
09 Klaverjassen Saenden 14.00 uur
15 De Eetclub Canton W.Koog 18.00 uur
17-24 Vakantie Valkenburg  
23 Bingo Pennemes 14.00 uur