LID WORDEN


Geen Kompas ontvangen? bel Wil Servaas 075 6704333
e-mail: seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.comvan
________________________________________________________________________________

 Aanmeldingsformulier Nieuwe Leden

Gegevens Aanmelder
Naam/Voorlertter(s): …………………………………………………………..……M/V

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………….

Postcode: ………….,Woonplaats:……………………………………………………………..

Telefoonnummer:………………………………………………………………………….

Datum aanmelding:……………………………………………………………………….

E-Mail:………………………………………………………………………………………

Bankrekening:……………………………………………………………………………..

Handtekening:……………………………………………………………………………..

 ===================================================================

Ondergetekende geeft toestemming voor automatische incasso

Handtekening:……………………………………………………………………………..

Het lidmaatschap is per jaar en bedraagt € 22,50.
Voor een partner( wonende op het zelfde adres) € 16,00.

Gaarne bij aanmelding de eerste keer betalen op onze bankrekening

NL10 RABO 0180 53 43 35 , t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek