SENIOREN KOMPAS

Kompas maart-april no 2 2024(openen via downloaden)
Kompas no 1 januari-februari 2024Kompas no 2
Kompas no 6 november- december 2023
kompas 5 september oktober 2023
Kompas no 4 juli-augustus 2023
Jaarverslag 2022  voor website
Kompas no. 2 maart-april 2023


Redactie: Agnes Brans: tel: 075 6352846
Mail: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl
____________________________________________________

Het volgende Senioren Kompas komt uit in de eerste week van mei 2024
Geen senioren Kompas ontvangen: bel of mail de ledenadministratie.
____________________________________________________

Kopij voor het Kompas no 2 mei-juni inleveren voor 10 april 2023
_____________________________________________________________________

Wanneer u iemand kent, die ook lid wil worden van de Seniorenvereniging Zaanstreek.
Wilt u dan telefonisch contact opnemen met: F den Boer 0650485991


OPROEPEN
BEZORGER SENIOREN KOMPAS

Voor het rondbrengen van het Senioren Kompas zoeken wij  bezorgers.
Door ziekte en verhuizingen van de bezorgers, komen wij mensen te kort die ons mooie
Senioren Kompas bij onze leden aan huis bezorgen.

Ook zoeken we mensen die bij vakantie of ziekte van één van de bezorgers de wijk voor dat moment willen overnemen.

Het Senioren Kompas verschijnt zoals u weet één keer in de twee maanden.

Mail naar senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl


______________________________________________________________________________

Mailadres:
Via het kompas en onze website houden we u op de hoogte, van de activiteiten die wij organiseren en die er in Zaanstad voor u interessant kunnen zijn.
Echter, soms vindt er iets plaatst wat te laat was, of wat nog niet bekend was om in Het KOMPAS op te nemen.
Als uw email adres bij ons bekend is. Kunnen we in zo’n geval, u informeren door middel van het sturen van een mail bericht.
Daarom als u een mail adres heeft en het nog niet bij ons bekend is. Stuur ons dan een mail zodat uw mailadres is bij ons bekend is.Ons mailadres is senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl
___________________________________________________________________________________________

SENIORENKOMPAS / VERZOEK VAN BESTUUR EN REDACTIE

De vereniging telt rond de 700 leden, die allemaal het Seniorenkompas ontvangen. Het blad laten drukken kost veel papier en dus veel geld. Bestuur en redactie hebben overlegd over het bieden van een alternatief aan de leden. Dat is hard nodig in deze tijd van letten op de centen èn op het milieu. Dat alternatief is er, want veel leden beschikken over een computer. Wij zouden graag zien dat meer mensen zich aanmelden voor de ontvangst van het blad per e-mail. Om het blad te kunnen lezen moet u op uw computer beschikken over een mailprogramma en een programma om Pdf-bestanden te openen (b.v. Adobe).

Helpt u als het kan alstublieft mee aan deze kostenbesparing en een beter milieu!Natuurlijk laten wij u de keus. Hebt u geen computer, of hebt u sterk de voorkeur voor een papieren exemplaar, dan kunt u het blad gewoon in uw brievenbus blijven ontvangen. U hoeft dan niets te doen.
Degenen die het blad per e-mail willen ontvangen kunnen dit via een mailtje kenbaar maken aan de Ledenadministratie:

seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com

Wij hebben nog een vraag. Hebt u kennissen of familieleden met een bedrijf of een winkel? Misschien zouden zij wel een advertentie in het Seniorenkompas willen plaatsen. De vereniging zou daar heel blij mee zijn. Vraag s.v.p. eens rond en laat het ons weten. Dat kan ook via een mailtje aan bovenstaand mailadres.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Bestuur en redactie van het Seniorenkompas

[]