BELANGENBEHARTIGING

Coördinator commissie Lief en Leed Erica Diel Schokkerlaan 1 1503 JN 075 6167993 Zaandam

____________________________________________________________

 KLEINE KLUSJES:
Voor kleine klusjes kunt u dhr. Jan Schurink bellen. Tel. nr.: 6176965 voor het maken van een afspraak.

 RIJBEWIJSKEURING:
Uw rijbewijskeuring kan bij onze keuringsartsen Van Deursen te Westzaan voor € 27,50 (niet-leden betalen € 30,00) na telefonische afspraak (( 6217518).

GENEESMIDDELENPASPOORT:
Bij het woord paspoort denkt u al snel aan het buitenland, maar ook in Nederland heeft u vaak een overzicht van uw medicijngebruik nodig. Bij uw eigen apotheek kunt u koste-loos een zogenaamd geneesmiddelenpaspoort halen. Uiteraard heeft u bij wijziging van uw medicijngebruik zonodig weer een nieuw geneesmiddelenpaspoort nodig.

 WMO-loketten:
U kunt hier terecht voor o.a. voorzieningen, huishoudelijke hulp, AOV-vervoer, gehandi-captenparkeerkaart, gehandicaptenparkeerplaats, rolstoelen, woningaanpassingen e.d. in het Stadhuis aan het Stadhuisplein 100 van maandag t/m donderdag van 08.30-16.00 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur. U kunt daarvoor ook terecht in de volgende locaties:
Buurthuis De Kolk, Heijermansstraat 129: elke maandag van 13.00-16.00 uur
Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35: 1e donderdag van de maand van 09.00-12.00 uur
Pennemes, Pennemes 7: 2e donderdag van de maand van 09.00-12.00 uur
Saenden, Nova Zembla: 3e donderdag van de maand 09.00-12.00 uur
Info Nieuw Poelenburg, E. Heimansstraat 57: 4e donderdag van de maand van 09.00tot 12.00 uur
De Meerpaal, Panneroodstraat 89: elke vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

HUMANITAS:
Humanitas Zaanstreek biedt persoonlijke ondersteuning bij verlies van dierbaren.
U kunt daarvoor contact opnemen met Aria van Buuren, ( 075-6173485, e-mail : ariavanbuuren@xs4all.nl.

Humanitas kan u echter ook helpen met problemen met de computer, het instellen van radio, tv of video en andere klusjes in huis. U kunt daarvoor contact opnemen met Frans Duivenvoorden, e-mail: duive10@kpnmail.nl of ( 6168356.

BUURTHULPCENTRALE:
Voor dezelfde problemen als hiervoor genoemd kunt u ook terecht bij de Buurthulp-centrale. Maar dat geldt ook voor hulp bij het boodschappen doen, begeleiding bij uw vervoer of gewoon wanneer u samen wilt wandelen, want de Buurthulpcentrale is er nu juist voor senioren en mensen met een beperking. Tel. 6559095.

JURIDISCH LOKET: Rustenburg 105, 1506 AX Zaandam; ( 0900-8020

MEE:
MEE is er voor iedereen met een lichamelijke of geestelijke beperking en ondersteunt die o.a. bij het aanvragen van hulp in de thuissituatie. Ook informeert deze organisatie,helpt u gratis en wijst u de weg naar de juiste instanties. Het adres is: Ds. M.L. Kingweg 155 te Zaandam; ( 6172255.

ZEGELS:
Winkelzegels en oude gebruikte postzegels kunt u in de bus doen bij Else v.d. Voort, Saenredamstraat 19 of afgeven aan één van de leden van de activiteitencommissie. De opbrengst van de gebruikte postzegels is bestemd voor diverse goede doelen.

 FILMS:
In filmtheater De Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12, kunnen alle 50+ers elke donderdag-middag (aanvang: 15.00 uur) naar de film. De entreeprijs is € 5,00. Wilt u weten welke film er komt, raadpleegt u dan het Noordhollands Dagblad of informeer telefonisch (( 6311993).
Op locatie kan Pathé een seniorenkorting op alle kaartjes bieden. Uitsluitend wanneer u vóór 12.00 uur naar de Pathé komt betaalt u € 5,50 per pin op één van de ticketcomputers (een medewerker helpt u desgewenst met de afhandeling). U kunt ook naar de cassière, maar zij rekent € 6,50 voor een ticket. U dient voor korting altijd een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Informatie omtrent de films: website van Pathé of ( 6126340.

ALZHEIMERCAFÉ ZAANSTAD:  Adres: Evean Erasmushuis, locatie Grand Café, Noorderven 79 te Zaandam.

POLITIE: aangifte doen/wijkagent spreken, maar geen spoed: ( 0900-8844

MISDAAD ANONIEM:( 0800-7000

SENIORENRAAD:

SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTE ZAANSTAD

Sinds 1 januari 2014 wordt de hulp- en dienstverlening in de gemeente Zaanstad vanuit SocialeWijkteams aangeboden. De SMD vormt samen met de fusiepartners Welsaen en Evean vijf sociale wijkteams in de gemeente Zaanstad. Een sociaal wijkteam biedt ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Op de website van de gemeente Zaanstad kunt u alle wijkteams vinden. Deze website is vanaf begin januari 2014 te bezoeken.
www.swtzaanstad.nl

Op deze pagina vindt u informatie over de wijkteams die er zijn sinds 1 januari en kunt u zien welke postcodes bij welk wijkteam horen. Deze pagina is nog niet volledig. Wij hopen komende weken deze informatie compleet te maken. Vragen? Voorlopig kunt u nog bellen naar ons algemene nummer in Zaandam: Tel. 075 617 69 51 of een mail sturen naar: info@smdzw.nl
Overzicht sociale wijkteams naar postcodes:

Sociaal Wijkteam Wormerveer
Postcodes: 1521 en 1525
Bereikbaarheid:
Buurtcentrum de Lorzie Marktplein 3, 1521 HS in Wormerveer tel. 088 38 33 010

Sociaal Wijkteam Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk
Postcodes: 1507, 1541 MA t/m 1541 ZZ, 1544 KA t/m 1544 NS, 1544 VA t/m 1544 ZZ(+Wezelstraat 2 t/m 22)
Bereikbaarheid:
De Zeskanter Nieuwendamstraat 2E, 1507 JE Zaandam tel. 088 38 33 011

Sociaal Wijkteam Zaandam West en Oude Haven.
Postcodes: 1506 CA t/m 1506 CK,1506 AA t/m 1506 BZ, 1506 EW, 1506 MR t/m 1506 MX, 1506 NA t/m 1505 SZ, 1506 MC, 1506 MD, 1507 BD, 1507 BR
Bereikbaarheid:
Hogedijk 48 (oude kantoor vrijwilligerscentrale), 1506 AH Zaandam tel. 088 383 313

Sociaal Wijkteam Assendelft en Westzaan
Postcodes: 1566, 1567 (Saendelft West) en 1551 (+ Vaartdijk, Communicatieweg)Bereikbaarheid:
Buurtcentrum A3 Dorpsstraat 386, 1566 BR Assendelft tel. 088 38 33 014

Sociaal Wijkteam Krommenie
Postcodes: 1561 en 1562 (+ Vlusch 1 t/m 25 en 26 en verder + Noordervaartdijk 24)Bereikbaarheid:
De Pelikaan Kervelstraat 185a, 1562 AJ Krommenie tel. 088 38 33 012

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk
Postcodes: 1501, 1502, 1505 (Let op: 1502 DZ valt onder Pelders/Hoornseveld)Bereikbaarheid:
Menno Simonszstraat 34a 1501 RZ tel. 075 6149209

Sociaal Wijkteam Pelders/ Hoornseveld
Postcodes: 1503, 1502 DZ, 1504 AA, 1504 AB, 1504 AJ, 1504 AK
Bereikbaarheid:
Tijstroom Rode Zee 69, 1503 TS Zaandam tel. 075 201 00 06

Sociaal Wijkteam Kogerveld en Zaandam Noord
Postcodes: 1508 (incl Dr. G. Scholtenstraat 1 t/m 5 en 2 t/m 8), 1509, 1508 EZ,
(incl. Dr. G. Scholtenstraat 7 en hoger en 10 en hoger)
Bereikbaarheid:
De Bovenkruier Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam tel. 088 200

Sociaal Wijkteam Oud Koog en Oud Zaandijk
Postcodes: 1541 AA t/m 1541 LZ, 1544 (Let op: een deel valt onder Rooswijk)Bereikbaarheid:
Het Brandtweer Breestraat 110, 1541 EK Koog aan de Zaan tel. 075 750 23 80

Sociaal Wijkteam Poelenburg

Postcodes: 1504 (Let op: een deel valt onder Pelders en Hoornseveld),
1503 AC t/m 1503 AJ
Bereikbaarheid:
De Poelenburcht Weerpad 1a, 1504 NX Zaandam tel. 075 7271050

SMD Zaanstreek Waterland, Emmakade 4 1441 ET Purmerend tel. 0299 – 43 92 79