BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
H. de Jonge Treilerstraat 167 1503 JG     6168708
Penningmeester
F.den Boer 06 50485991  fdenboer044@gmail.com
Secretaris
Vacant
Lid activiteiten:
Mw. A. Baak   Schepenlaan 146 1503 HM 
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   6352846
Lid a.d.
MW. Ans Bossert  Mauvestraat 13 1503 JE 7715765

Lid. Vacant

Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
F.den Boer 06 50485991
fdenboer044@gmail.com

Coördinatie activiteiten:

Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623
Mw. F. Prins 6179227
Mevr. M. Hollander 6123445
Mevr. N. van Eldert  6120196
Dhr. C. Oostdijk 06-81302955
Dhr. W. Timmerman 6173408
Dhr. J. Slot 06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 6167407

___________________________________________________________________

Voorwoord Senioren Kompas door voorzitter
Henk de Jonge,

De eerste bustocht door Waterland is zeer succesvol geweest en inmiddels is aan de heren Blees en Van Diermen gevraagd om een tweede tocht te organiseren.
Deze tweede Waterland-bustocht zal plaatsvinden op vrijdag, 4 oktober a.s.

De vrijwilligersdag zal worden gehouden op 12 september a.s.  De vrijwilligers hebben hier inmiddels een uitnodiging voor gekregen.

Op 24 september a.s. organiseren wij wederom een leuke dag naar Klooster Mode in Boskoop.
Bij voldoende deelname, minimaal 35 personen, gaat dit mode-uitje door.

Wij doen nogmaals een dringend beroep op iedereen om het bestuur te komen versterken.
Degenen die hier interesse in hebben verzoeken wij om contact op te nemen met de voorzitter of met een van de bestuursleden.

Wij moeten u helaas mededelen, dat Alie van Baak momenteel op doktersadvies niet mag deelnemen aan ons dagelijks bestuur en derhalve tijdelijk afwezig zal zijn.

Zij kan dus geen werkzaamheden verrichten voor de vereniging.
Wij wensen Alie beterschap en houden het vertrouwen, dat zij op redelijke termijn misschien weer actief mag zijn.

Het bestuur wenst u allen nog een paar mooie na zomermaanden en een goede gezondheid toe.

Seniorenvereniging Zaanstreek, de SvZ, is een zeer gezonde vereniging, welke nu al heel veel voor haar leden doet.
Maar wij willen meer!  Veel meer!  
Hiervoor zijn mensen nodig. Mensen met ideeën, die bereid zijn om deze in de praktijk uit te voeren.  
Kom en treedt toe tot ons bestuur. Op dit moment zoeken wij een penningmeester.  
Wij vergaderen 12x per jaar op de vrijdagochtend in een ontspannen en leuke sfeer.  
Info:     Henk de Jonge           –           075 6168708