BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
H. de Jonge Treilerstraat 167 1503 JG     6168708
Penningmeester
Vacant
Secretaris
Vacant
Lid activiteiten:
Mw. A. Baak   Schepenlaan 146 1503 HM  6169927
Lid.
Mw. M.H. Clarisse Magda Janssensstraat 40 1507 SP   6167407
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   6352846
Lid
Dhr. F. den Boer Hoogaarslaan 27 1503 WD  06 50485991
Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
F.den Boer 06 50485991
fdenboer044@gmail.com

Coördinatie activiteiten: Alie v Baak 6169927

Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623
Mw. F. Prins 6179227
Mevr. M. Hollander 6123445
Mevr. N. van Eldert  6120196
Dhr. C. Oostdijk 06-81302955
Dhr. W. Timmerman 6173408
Dhr. J. Slot 06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 6167407

___________________________________________________________________

 VOORWOORD SENIOREN KOMPAS DOOR HENK  DE JONGE

 De nieuwjaarsreceptie was wederom zeer geslaagd. De muzikale omlijsting door Sandra Mooy was zeer succesvol. De opkomst is dusdanig groot dat wij ons moeten bedenken hoe wij e.e.a. voor het komende jaar qua zaallocatie iets anders moeten bedenken. Indien u een grotere locatie weet, houden wij ons graag aanbevolen.

BELANGRIJKE DATA

15 maart as. – Ledenvergadering – Mennistenerf om 14.00 uur
Tevens hebben wij Mevrouw Liesbeth Pauw uitgenodigd, die het werk en de dienstverleningen van het steunpunt na de ledenvergadering zal toelichten.

29 maart a.s. Lezing – Pennemes
Geert Blees zal deze lezing verzorgen over het ontstaan van het Zaanse landschap.

Wij nodigen vrijwilligers en nieuwe bestuursleden uit zich aan te melden bij het bestuur.

Op dit moment zijn wij op zoek naar iemand, die voor ons Het Kompas wil bezorgen in de omgeving van de Westzijde en/of De Schildersbuurt. Een kleine vergoeding wordt hiervoor gegeven en een mooie vrijwilligers dagtocht in september 2019. Informatie dhr. F. den Boer, tel. nr. 06-50485991

 Het bestuur wenst u een goede gezondheid toe.

Seniorenvereniging Zaanstreek, de SvZ, is een zeer gezonde vereniging, welke nu al heel veel voor haar leden doet.
Maar wij willen meer!  Veel meer!  
Hiervoor zijn mensen nodig. Mensen met ideeën, die bereid zijn om deze in de praktijk uit te voeren.  
Kom en treedt toe tot ons bestuur. Op dit moment zoeken wij een penningmeester.  
Wij vergaderen 12x per jaar op de vrijdagochtend in een ontspannen en leuke sfeer.  
Info:     Henk de Jonge           –           075 6168708