BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
H. de Jonge Treilerstraat 167 1503 JG     6168708
Penningmeester
Dhr. N. Roels  De Koopman 13 1509 ZP   6143144
Secretaris a.i.
Mw. Y. v.d. Zon  De  Zetter 69 1521 CX   06- 57560210
Lid activiteieten :
Mw. A. Baak   Schepenlaan 146 1503 HM  6169927
Lid.
Mw. M.H. Clarisse Magda Janssensstraat 40 1507 SP   6167407
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   6352846
Lid a.i.
Dhr. F. den Boer Hoogaarslaan 27 1503 WD  06 50485991
Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
F.den Boer 06 50485991
fdenboer044@gmail.com

Coördinatie activiteiten: Alie v Baak 6169927

Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623
Mw. F. Prins 6179227
Mevr. M. Hollander 6123445
Mevr. N. van Eldert  6120196
Dhr. C. Oostdijk 06-81302955
Dhr. W. Timmerman 6173408
Dhr. J. Slot 06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 6167407

___________________________________________________________________

VOORWOORD SENIOREN KOMPAS DOOR HENK DE JONGE

Voor u ligt het nieuwe kompas no 6. De laatste voor dit jaar want na een heerlijke zomer en goede nazomer kijken we nu weer uit naar de komende feestdagen. met het kerstdiner in december. In dit Kompas staat weer van alles waar u misschien iets aan heeft. De activiteiten agenda heeft zoals altijd voldoende aanbod. Ook een verslag van onze reis naar de Hartz. Zoals u kunt lezen was dit een groot succes.

Op 19 oktober 2018 heeft Jolanda Bos een lezing verzorgd met als onderwerp: Oude Egyptische kunst. De vrijwilligers dag naar o.a. Rotterdam was weer succesvol.

Als u vrijwilliger wordt dan kunt u volgend jaar mee met een heel gezellige dagtocht.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEUWJAARSRECEPTIE 11 JANUARI 2019.

Op deze datum heeft het bestuur voor u de nieuwjaarsreceptie georganiseerd in “Het Mennistenerf”.
Onder het genot van een hapje en een drankje zullen Henk de Jonge en Nico Roels een terugblik
geven over het afgelopen jaar en een vooruitblik op de aankomende maanden.
Ook zal onze Bep weer een leuke anekdote vertellen.

Voor de muzikale omlijsting hebben wij “Sandra Mooy” uitgenodigd.
Mogen wij u verwelkomen op vrijdagmiddag 11 januari 2019 in de Arend Dikzaal van Het Mennistenerf, aanvang 14.00 uur