BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
Vacant
Penningmeester / ledenaministrateur
F.den Boer 06 50485991  seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Secretaris a.i.
Mw. Y v.d. Zon  De Zetter 69 Wormerveer 1521CX 06-57560210
Lid activiteiten:
VACCANT
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   6352846
Lid
VACCANT

Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
F.den Boer 06 50485991
seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Coördinatie activiteiten:
Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623
Mw. F. Prins 6179227
Mevr. M. Hollander 6123445
Mevr. N. van Eldert  6120196
Dhr. C. Oostdijk 06-81302955
Dhr. W. Timmerman 0616623447
Dhr. J. Slot 06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 6167407

___________________________________________________________________

V O O R W O O R D.

Ons leven als Nederlanders ziet er, hoewel corona nog steeds heerst, gelukkig een stuk beter uit. Het zonnetje schijnt meer en we hebben al een flink aantal warme dagen gehad.

Er is, gelukkig, een zich voortzettende daling van het aantal corona patiënten waardoor versoepeling van de beperkende corona maatregelen mogelijk was en we zelfs op een terrasje van de zon kunnen genieten.

En, erg belangrijk, gezien onze leeftijd zullen alle SVZ-leden, voor zover u dit wilde, inmiddels gevaccineerd zijn.

Wat vindt u van dit Senioren Kompas, professioneel gedrukt en in kleur? Dat was een verrassing niet waar? En ….. dit is geen éénmalige aktie. Voortaan ontvangt u elke 2 maanden zo’n prachtig Senioren Kompas in kleur. De “plaatjes” bij bijvoorbeeld de beschrijvingen van dagtrips en vakantiereizen zullen nu nog beter tot hun recht komen.

Nu wij zijn overgegaan tot het laten drukken van het Senioren Kompas bij een drukkerij in kleur, wil het bestuur van de SVZ niet nalaten Jaap Slot te bedanken voor het jarenlange drukken van het Senioren Kompas in zwart wit. Veel respect en dank voor je inzet vele jaren, Jaap!

Over dagtrips en vakantiereizen gesproken: Helaas kon de dagtrip naar Spakenburg door de toen nog heersende corona maatregelen niet doorgaan. Het museum was niet open en ook een lunch binnenshuis kon niet. Maar wat in het vat zit verzuurt niet, deze dagtrip naar Spakenburg is alleen uitgesteld en staat zeker nog op het programma.

Wat nu eerst aan de beurt is, is een prachtige 5 daagse vakantie naar Made begin juli, waarvoor u zich nog kunt inschrijven (zie de beschrijving verderop in dit Senioren Kompas). Verder is er in augustus een vakantie naar Luxemburg gepland en voor de klaverjasliefhebbers onder u: het klaverjassen op zaterdag in het Pennemes kan helaas nog niet, maar ….. in november kunt u met onze SVZ mee op klaverjasreis naar Valkenburg. Deze klaverjasreis wordt gecombineerd met een bezoek aan de Kerstmarkt in Keulen waar u kunt genieten van typisch Duitse lekkernijen en leuke Kerstcadeautjes kunt kopen.

Veel gezondheid en heel veel leesplezier gewenst met dit Senioren Kompas.

__________________________________________________________________

Notitie inzake de SVZ Jaarvergadering over 2020.

Beste leden,

De jaarvergadering van de SVZ wordt gewoonlijk in maart gehouden.
In deze jaarvergadering worden de diverse stukken van het bestuur van de SVZ door de leden besproken en (hopelijk) goedgekeurd.

Ook kunnen de leden kritiek uiten, voorstellen doen of nieuwe ideeën inbrengen.

Door de corona zijn we gedwongen het dit jaar, in 2021, met betrekking tot het jaar 2020 anders te doen.

Het bestuur van de SVZ heeft daarom besloten om het in 2021 als volgt aan te pakken:

  • Verslagen en overzichten worden in april opgesteld en verzameld. Dit betreft de volgende stukken:
  • Jaarverslag activiteiten commissie.
  • Jaarverslag belangenbehartigers.
  • Jaarverslag “Lief en Leed”.
  • Financiële samenvatting van 2020 door de penningmeester (volledig overzicht baten en lasten is opvraagbaar biij de penningmeester).
  • Verslag kascommissie.
  • In het Senioren Kompas nr. 4 van juli/augustus worden hiervan samenvattingen gepubliceerd en wordt de mogelijkheid gegeven de financiële stukken op te vragen en hierop (vóór 15 augustus)  te reageren.
  • Het bestuur van de SVZ handelt reacties vóór 1 september
  • Het bestuur van de SVZ gaat uit van volledige décharge van de leden indien er geen bezwaren zijn ingestuurd.