BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
Vacant
Penningmeester
F.den Boer 06 50485991  seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Secretaris
Mw. Y v.d. Zon  De Zetter 69 Wormerveer 1521CX 06-57560210
Lid activiteiten:
VACCANT
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   075-6352846
Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    075-6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
Dhr. F den Boer email: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl
seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com

Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Coördinatie Lief en Leed: Ina v Calcar 0299 421910

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 075-6170623
Mw. F. Prins              075-6179227
Mevr. M. Hollander   075-6123445
Mevr. N. van Eldert   075-6120196
Dhr. C. Oostdijk        06-81302955
Dhr. W. Timmerman 06-16623447
Dhr. J. Slot               06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 075-6167407

____________________________________________________________________________________________________

V O O R W O O R D.

Rond deze tijd, begin 2022, een gloednieuw jaar, hoopten wij met ons allen méér te kunnen doen dan de afgelopen 1 ½ / 2 jaar door corona en de corona restricties mogelijk/toegestaan was.

Helaas, zowel Kerstmis als Oud en Nieuw konden wij niet vieren zoals wij het graag wilden, met het eigen gezin en/of familie en vrienden onbeperkt genieten van de feestdagen, gezellig met zijn allen, misschien uit eten of een gezamenlijke maaltijd thuis waar wellicht elke genodigde  een deel van de maaltijd bereidde.

Het mocht niet zo zijn, corona heerst en overheerst ons leven, waardoor zelfs een derde vaccinatie, een booster prik, noodzakelijk bleek voor – in elk geval – alle 60+ ers.

Ook ons bestuur van de Seniorenvereniging Zaanstreek liep tegen de uitbreiding van de corona restricties aan.

Er waren 2 mooie reizen gepland, in november 2021 naar Valkenburg  met een dag bezoek aan de Kerstmarkt in Keulen en een Oud en Nieuw reis naar Odoorn van na de Kerst t/m 2 januari 2022. Beide reizen moest ons bestuur, na overleg met de reisorganisatie, annuleren.

En ook het geplande Kersdiner bij het Mennistenerf op 20 december en de geplande Nieuwjaarsbijeenkomst in januari moesten komen te vervallen.

Andere activiteiten, zoals bingo en klaverjassen,  kunnen helaas ook voorlopig niet doorgaan. Met bingo was gestart, maar na de uitbreiding van de corona restricties hebben wij met deze activiteit moeten stoppen.

Op het ogenblik is er heel weinig mogelijk. Ons bestuur houdt één en ander nauwlettend in het oog om u, onze leden, zodra er activiteiten mogelijk zijn, hiervan op de hoogte te stellen. Een aanrader is om regelmatig onze webside van de Seniorenvereniging te raadplegen (www.seniorenverenigingzaanstreek.nl).

Onze hoop is momenteel gevestigd op een mooie vakantiereis in juli 2022 naar Ootmarsum.  Even 7 dagen er helemaal tussenuit, geheel verzorgd relaxen met elke dag een excursie. De voorbereidingen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. En in maart 2022 is weer een dag naar VanKlooster Mode gepland.

U allen een heel goed en vooral gezond 2022 toewensend,

Bestuur Seniorenvereniging Zaanstreek

______________________________________________________________________________