BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
H. de Jonge Treilerstraat 167 1503 JG     6168708
Penningmeester
F.den Boer 06 50485991  fdenboer044@gmail.com
Secretaris
Vacant
Lid activiteiten:
Mw. A. Baak   Schepenlaan 146 1503 HM  6169927
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   6352846
Lid
Dhr. F. den Boer Hoogaarslaan 27 1503 WD  06 50485991
Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
F.den Boer 06 50485991
fdenboer044@gmail.com

Coördinatie activiteiten: Alie v Baak 6169927

Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623
Mw. F. Prins 6179227
Mevr. M. Hollander 6123445
Mevr. N. van Eldert  6120196
Dhr. C. Oostdijk 06-81302955
Dhr. W. Timmerman 6173408
Dhr. J. Slot 06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 6167407

___________________________________________________________________

Voorwoord Senioren Kompas door Henk  de Jonge

Pasen en Pinksteren zijn achter de rug en de vakantie breekt weer aan.

Wij hebben met Lief en Leed voor de Pasen opnieuw bij de oudere Senioren boven 90 jaar een plantje bezorgd. De reacties waren talrijk.

Op 19 juli a.s. gaan de heren Blees en van Diermen een dorpentocht verzorgen.  Opzet is dit met een kleine bus van 32 personen te doen. De kosten bedragen rond € 25,00 per persoon inclusief koffie, thee en gebak. Tijdens de busrit delen wij een klein boekje uit met plaatjes en kaartjes voor het betrokken gebied. Het boekje mogen de deelnemers houden.

VOA start weer een opleiding om meer te weten over Wet en Regelgeving in september 2019.

De vrijwilligers dag wordt dit jaar op 12 september 2019 gehouden, noteer deze datum, Alie zal de vrijwilligers informeren.

Voor de nieuwjaarsreceptie in 2020 hebben wij de FBI-band uitgenodigd, meer informatie volgt.

 Het bestuur wenst u allen een mooie zomer en goede gezondheid toe.

Seniorenvereniging Zaanstreek, de SvZ, is een zeer gezonde vereniging, welke nu al heel veel voor haar leden doet.
Maar wij willen meer!  Veel meer!  
Hiervoor zijn mensen nodig. Mensen met ideeën, die bereid zijn om deze in de praktijk uit te voeren.  
Kom en treedt toe tot ons bestuur. Op dit moment zoeken wij een penningmeester.  
Wij vergaderen 12x per jaar op de vrijdagochtend in een ontspannen en leuke sfeer.  
Info:     Henk de Jonge           –           075 6168708