BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
H. de Jonge Treilerstraat 167 1503 JG     6168708
Penningmeester / ledenaministrateur
F.den Boer 06 50485991  fdenboer044@gmail.com
Secretaris
Vacant
Lid activiteiten:
Vacant
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   6352846

Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
F.den Boer 06 50485991
seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Coördinatie activiteiten:
Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623
Mw. F. Prins 6179227
Mevr. M. Hollander 6123445
Mevr. N. van Eldert  6120196
Dhr. C. Oostdijk 06-81302955
Dhr. W. Timmerman 6173408
Dhr. J. Slot 06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 6167407

___________________________________________________________________

Voorwoord Senioren Kompas door voorzitter
Henk de Jonge,

De herfst is begonnen en heeft veel regen en wind gebracht.

De Waterland-bustocht is succesvol geweest. We zullen bekijken of er begin januari 2020 nog een derde tocht kan worden georganiseerd.

De vrijwilligersdag was ook zeer geslaagd en gaf ons, alsmede de vrijwilligers tevreden gezichten.

De dag naar Klooster Mode in Boskoop was wederom succesvol en wij zullen voor 2020 een nadere datum bepalen om hier weer naar toe te gaan.

Wij hebben met Petra Kunst afgesproken, dat zij op 15 november a.s. om 14.00 uur een lezing zal verzorgen in Het Mennistenerf.

In het Senioren Kompas is hierover nadere informatie verstrekt.

Het bestuur wenst u allen nog een paar mooie herfstmaanden en goede vooruitzichten voor de komende feestdagen.
_______________________________________________________________________

Vacatures bij de SvZ:

Secretaris:
De Secretaris is lid van het bestuur ( het bestuur vergadert iedere 1e vrijdag van de maand) en behandelt de in en uitgaande post, per brief of per mail.

Coördinator Vrijwilligers:
De Coördinator begeleidt de vrijwilligers en is contactpersoon voor deze vrijwilligers van:
Bingo
Klaverjassen
Rondbrengen Senioren Kompas.
Overige activiteiten.

Coördinator Week vakantie en de overige korte reisjes:
De Coördinator doet voorstellen voor de weekreis en de overige korte reisjes

Een 2e Ledenadministrateur:
Hij/Zij zorgt samen met de ledenadministrateur voor de juiste verwerking van de gegevens in het ledenbestand.

Een 2e Redacteur voor het senioren kompas:
Hij/Zij zorgt samen met de redacteur van het senioren kompas wat iedere 2 maanden verschijnt voor de tijdige samenstelling daarvan.

Voor informatie over deze vacatures , bel of mail een van de bestuursleden.