BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
H. de Jonge Treilerstraat 167 1503 JG     6168708
Penningmeester
Vacant
Secretaris a.i.
Mw. Y. v.d. Zon  De  Zetter 69 1521 CX   06- 57560210
Lid activiteieten :
Mw. A. Baak   Schepenlaan 146 1503 HM  6169927
Lid.
Mw. M.H. Clarisse Magda Janssensstraat 40 1507 SP   6167407
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   6352846
Lid a.i.
Dhr. F. den Boer Hoogaarslaan 27 1503 WD  06 50485991
Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
F.den Boer 06 50485991
fdenboer044@gmail.com

Coördinatie activiteiten: Alie v Baak 6169927

Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623
Mw. F. Prins 6179227
Mevr. M. Hollander 6123445
Mevr. N. van Eldert  6120196
Dhr. C. Oostdijk 06-81302955
Dhr. W. Timmerman 6173408
Dhr. J. Slot 06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 6167407

___________________________________________________________________

 VOORWOORD SENIOREN KOMPAS DOOR HENK  DE JONGE

Voor u ligt het nieuwe Kompas nummer 1, het eerste van het nieuwe jaar 2019.
Het Kompas staat weer bol van activiteiten voor ieder wat wils:
11 januari 2019
De nieuwjaarsreceptie is gepland in het Mennistenerf.
Voor een hapje en een drankje zal worden gezorgd.
De muzikale omlijsting zal worden gedaan door “Sandra Mooij”.
Wij nodigen u hiervoor graag uit.
Aanvang is om 14.00 uur en zal plaatsvinden in de Arend Dikzaal van het Mennistenerf
15 februari 2019
Evert en Cisca Abspoel zal een lezing houden over Andalusië in het Mennistenerf
15 maart 2019
 Ledenvergadering in het Mennistenerf, aanvang 14.00 uur
29 maart 2019
 Lezing Geert Blees in het Pennemes
 Het ontstaan van het Zaanse landschap
17 augustus – 24 augustus 2019
 Alie heeft nog contact met een hotel in Valkenburg,
 In het Kompas komen wij hierop terug.
18 oktober 2019
 Mevrouw Jolanda Bos houdt een lezing over Haardracht en Mummies in het Mennistenerf

Wij nodigen vrijwilligers uit zich aan te melden bij het bestuur.            
Wij zoeken ook nieuwe bestuursleden, ook zij kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

Het bestuur wenst u voor het jaar 2019 een goede gezondheid !

______________________________________________________________________________

Seniorenvereniging Zaanstreek, de SvZ, is een zeer gezonde vereniging, welke nu al heel veel voor haar leden doet.
Maar wij willen meer!  Veel meer!  
Hiervoor zijn mensen nodig. Mensen met ideeën, die bereid zijn om deze in de praktijk uit te voeren.  
Kom en treedt toe tot ons bestuur. Op dit moment zoeken wij een penningmeester.  
Wij vergaderen 12x per jaar op de vrijdagochtend in een ontspannen en leuke sfeer.  
Info:     Henk de Jonge           –           075 6168708