BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
H. de Jonge Treilerstraat 167 1503 JG     6168708
Penningmeester / ledenaministrateur
F.den Boer 06 50485991  seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Secretaris
Vacant
Lid activiteiten:
Vacant
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   6352846
Lid a.i.
Mw  F Prins           JustPier 34      1506 BZ  6179227

Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
F.den Boer 06 50485991
seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Coördinatie activiteiten:
Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623
Mw. F. Prins 6179227
Mevr. M. Hollander 6123445
Mevr. N. van Eldert  6120196
Dhr. C. Oostdijk 06-81302955
Dhr. W. Timmerman 6173408
Dhr. J. Slot 06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 6167407

___________________________________________________________________

VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste leden,

In het vorige Senioren Kompas hebben wij u moeten melden, dat door de coronaregels verschillende activiteiten die wij gepland hadden niet door konden gaan.
We hadden de hoop, dat wij u in dit Kompas van november/december 2020 konden meedelen, dat we u weer verschillende leuke activiteiten konden aanbieden.
De regels zijn ondertussen weer aangescherpt en in plaats van méér kunnen wij nu toch helaas minder voor de leden organiseren.
Neem de bingo in de Vuister, het is zo jammer dat we daar voorlopig niet terecht kunnen.
Gelukkig kan er wel in de Bovenkruier bingo gespeeld worden.

Op 11 november a.s. gaan we met een bus naar de Lady’s day bij Vander Klooster Mode in Boskoop. Het is heel fijn, dat dit uitstapje wél door kan gaan.
Er mogen op dit moment  echter maar 30 personen in de ruimte van Vander Klooster Mode.
Dit houdt in, dat er ook maar 30 mensen mee kunnen gaan. (In de bus is een mondkapje verplicht).

Degenen, die zich hebben opgegeven voor deze dag en op 11 november a.s. niet mee kunnen gaan, worden op de wachtlijst geplaatst en zijn bij een volgende keer als eersten aan de beurt.
In het vorige Kompas heeft u kunnen zien, dat we volgend jaar twee reizen organiseren.
U kunt zich daar nu al (vrijblijvend) voor opgeven wanneer u daarin geïnteresseerd bent.

Het Mennistenerf laat, in ieder geval tot het einde van dit jaar, geen groepen van buitenaf toe in het huis. Dit betekent, dat het door  ons geplande kerstdiner tot onze spijt niet door kan gaan.

Het is belangrijk, dat  we door al deze beperkingen  hopelijk gevrijwaard blijven van het virus.
We hopen dan ook, dat we volgend jaar weer meer voor u kunnen organiseren.

De redactie

What do you want to do ?

New mail