BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
Vacant
Penningmeester / ledenaministrateur
F.den Boer 06 50485991  seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Secretaris a.i.
Mw. Y v.d. Zon  De Zetter 69 Wormerveer 1521CX 06-57560210
Lid activiteiten:
Vacant
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   6352846
Lid a.i.
Mw  F Prins           JustPier 34      1506 BZ  6179227

Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
F.den Boer 06 50485991
seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Coördinatie activiteiten:
Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623
Mw. F. Prins 6179227
Mevr. M. Hollander 6123445
Mevr. N. van Eldert  6120196
Dhr. C. Oostdijk 06-81302955
Dhr. W. Timmerman 6173408
Dhr. J. Slot 06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 6167407

___________________________________________________________________

BestuurVAN DE BESTUURSTAFEL

Voorwoord

Het is bijna niet voor te stellen maar een jaar geleden was corona nog een onbekend begrip. Nu bepaalt het ons leven.

Winkels en horeca zijn dicht. We kunnen alleen nog on-line “winkelen” Uit eten gaan is er niet meer bij, hooguit een maaltijd laten bezorgen.
Een theater- of museumbezoek is voorlopig niet mogelijk.
De supermarkten zijn open, echt relaxed is het echter niet, met mondkapje op en ontsmet wagentje, 1,5 meter afstand houdend, in gangpaden wachtend tot een andere klant doorloopt…….
Scholen zijn dicht, naast on-line onderwijs geven de ouders hun kinderen zelf les en thuis werken, wat vroeger een uitzondering was, is nu een begrip dat op bijna elke werknemer van toepassing is.
Maar 1 persoon op bezoek. En nu ook nog de avondklok. Het is zorgelijk en verdrietig dat velen ziek zijn of zich eenzaam voelen. De winter is lang en deze situatie duurt lang.

Er is maar één antwoord: Er het beste van maken. Houdt kontakt met familie, vrienden en kennissen: schrijf een briefje, stuur een kaart, bel  een keertje extra.

Gelukkig is er licht aan de horizon, de vaccinatie is begonnen.

Door de corona-maatregelen heeft ook de SVZ diverse aktiviteiten voorlopig moeten stopzetten c.q. uitstellen, zoals de bingo en het klaverjassen. Maar wij, het bestuur is volop bezig met het plannen en organiseren van toekomstige aktiviteiten.

Het zeer gewilde uitstapje naar Kloostermode is verplaatst naar 22 september van dit jaar. U kunt u hier al voor opgeven.

De geplande reis naar Groenlo op 14 april moest helaas wegens gebrek aan deelnemers geannuleerd worden. Wel zijn wij bezig een prachtige klaverjasreis naar Valkenburg in combinatie met bezoek aan een Kerstmarkt voor eind van dit jaar te organiseren. En zo zijn er diverse aktiviteiten in de pijplijn en ook de bingo en het klaverjassen zullen, zodra dit veilig mogelijk is. weer gestart worden.

Wij, het bestuur van de SVZ wenst u alle goeds, sterkte voor de komende periode, blijf veilig.

Yvonne van der Zon, interim secretaris.