BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
Vacant
Penningmeester
F.den Boer 06 50485991  seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Secretaris
Mw. Y v.d. Zon  De Zetter 69 Wormerveer 1521CX 06-57560210
Lid activiteiten:
VACCANT
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   075-6352846
Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    075-6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
Dhr. F den Boer email: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl
seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Coördinatie activiteiten:
Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 075-6170623
Mw. F. Prins             075-6179227
Mevr. M. Hollander  075-6123445
Mevr. N. van Eldert  075-6120196
Dhr. C. Oostdijk       06-81302955
Dhr. W. Timmerman 0616623447
Dhr. J. Slot               06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 075-6167407

___________________________________________________________________

V O O R W O O R D

 De tijd vliegt voorbij. Hier is alweer het tweede Senioren Kompas, dat op mooi papier én in kleur is gedrukt.
Het eerste exemplaar is goed ontvangen en er waren veel complimenten over.

Allereerst is er goed nieuws te melden over de uitbreiding van het bestuur.
Mevrouw Loes Groot gaat de ledenadministratie overnemen van Frans den Boer.
Tevens heeft zij aangegeven, dat zij ook bestuurslid wil worden en hiervoor zal zij eerst een aantal maanden op proef de vergaderingen bijwonen.

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn en er ook heel veel mensen al zijn gevaccineerd kan er gelukkig ook weer meer georganiseerd worden.
De reis naar Made is goed verlopen en de deelnemers hebben genoten in het Brabantse land.
Helaas kan de reis naar Clervaux in Luxemburg niet doorgaan. Er waren te weinig mensen, die zich hiervoor hadden aangemeld.
Om dezelfde reden moet waarschijnlijk ook de dagtocht naar Arnhem worden geannuleerd.
Wél goed nieuws is er te melden over de reis naar Valkenburg. Steeds meer mensen, ook niet-klaverjassers, schrijven zich hiervoor in.
Voor het einde van het jaar staat er nog een Oud en Nieuw-reis gepland naar hotel ‘de Oringer Marke’ in Odoorn (Drenthe).
Wanneer u de jaarwisseling eens in een groep wilt vieren, moet u zich zeer zeker hiervoor aanmelden.

Natuurlijk organiseert de SvZ niet alleen reizen, er zijn meer activiteiten.
De bingo en het klaverjassen gaan binnenkort weer van start. Nog niet op alle locaties want er is dringend behoefte aan mensen, die Ineke van Wijngaarden kunnen ondersteunen bij de organisatie.
Eind september is er een jeu de boules-middag en ook de eetclub kan op 3 november weer beginnen met een eerste diner in het Mennistenerf.
Kortom: er is veel te lezen in dit Senioren Kompas van september/oktober 2021.

______________________________________________________________________________