BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
H. de Jonge Treilerstraat 167 1503 JG     6168708
Penningmeester / ledenaministrateur
F.den Boer 06 50485991  seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Secretaris
Vacant
Lid activiteiten:
Vacant
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   6352846
Lid a.i.
Mw  F Prins           JustPier 34      1506 BZ  6179227

Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
F.den Boer 06 50485991
seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Coördinatie activiteiten:
Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623
Mw. F. Prins 6179227
Mevr. M. Hollander 6123445
Mevr. N. van Eldert  6120196
Dhr. C. Oostdijk 06-81302955
Dhr. W. Timmerman 6173408
Dhr. J. Slot 06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 6167407

___________________________________________________________________

VAN DE BESTUURSTAFEL

Voorwoord van de voorzitter.

Lieve mensen. De laatste maanden konden we door het corona-virus en de regels daarvoor,
Bijna of niets voor onze leden organiseren.

De zomervakantie ligt nu weer achter ons.
Normaal gaan we dan weer volop aan de gang om van alles voor u te organiseren.
Echter door de regels in verband met het corona-virus, kan nog niet alles wat normaal op ons programma staat, van start gaan.

Gelukkig kunnen we u melden dat de BINGO in De Vuister in September en de BINGO in de  Bovenkruier in oktober weer gaat beginnen.

Wel geldt voor al onze activiteiten dat u zich van te voren op moet geven om daaraan mee te kunnen doen. [ in verband met het afstand houden en de regels van het RIVM]

Ook iets waar u naar uit kunt kijken is dat Frieda Prins voor volgend jaar een binnenlandse reis en een buitenlandse reis heeft georganiseerd.
In dit Kompas en op onze website kunt u daar meer over lezen.

Ik laat u weten dat ons “kleine” bestuur zijn best doet om zoveel mogelijk voor u te organiseren.

Het bestuur wenst u allen een goede gezondheid toe.
En hoopt u spoedig te ontmoeten op een van onze activiteiten.

Henk de Jonge

_____________________________________________________________________________________

Vacatures bij de SvZ:

Secretaris:
De Secretaris is lid van het bestuur ( het bestuur vergadert iedere 1e vrijdag van de maand) en behandelt de in en uitgaande post, per brief of per mail.

Coördinator Vrijwilligers:
De Coördinator begeleidt de vrijwilligers en is contactpersoon voor deze vrijwilligers van:
Bingo
Klaverjassen
Rondbrengen Senioren Kompas.
Overige activiteiten.

Coördinator Week vakantie en de overige korte reisjes:
De Coördinator doet voorstellen voor de weekreis en de overige korte reisjes

Een 2e Ledenadministrateur:
Hij/Zij zorgt samen met de ledenadministrateur voor de juiste verwerking van de gegevens in het ledenbestand.

Een 2e Redacteur voor het senioren kompas:
Hij/Zij zorgt samen met de redacteur van het senioren kompas wat iedere 2 maanden verschijnt voor de tijdige samenstelling daarvan.

Voor informatie over deze vacatures , bel of mail een van de bestuursleden.