BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
Vacant
Penningmeester
F.den Boer 06 50485991  seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Secretaris
Mw. Y v.d. Zon  De Zetter 69 Wormerveer 1521CX 06-57560210
Lid activiteiten:
VACCANT
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   075-6352846
Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    075-6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
Dhr. F den Boer email: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl
seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com

Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Coördinatie Lief en Leed: Ina v Calcar 0299 421910

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 075-6170623
Mw. F. Prins              075-6179227
Mevr. M. Hollander   075-6123445
Mevr. N. van Eldert   075-6120196
Dhr. C. Oostdijk        06-81302955
Dhr. W. Timmerman 06-16623447
Dhr. J. Slot               06-28538686
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 075-6167407

____________________________________________________________________________________________________


V O O R W O O R D.

Beste leden

Voor u ligt alweer nummer  4 van het Senioren Kompas.
De zomermaanden zijn begonnen en hopelijk is het ook werkelijk echt lekker zomers weer.

Zoals u gemerkt heeft zijn we weer druk bezig met onze activiteiten.
Bingo en klaverjassen zijn een paar maanden geleden al van start gegaan.
In de maand augustus liggen deze activiteiten even stil, maar in september gaan we er weer met frisse moed mee verder.
Dat wil zeggen, als het nog te doen is voor Ineke van Wijngaarden, die deze activiteiten begeleidt.
Regelmatig staat zij er alleen of bijna alleen voor om bingo en klaverjassen goed te laten verlopen.
Daarom nogmaals een oproep aan onze leden om u aan te melden om haar te assisteren.
U helpt daar anderen mee, maar het geeft ook heel veel voldoening voor uzelf.

In mei hadden we een dagtocht met de bus naar Grave.  We gingen daar aan boord van het partyschip ‘m.s. Jacqueline’ voor een prachtige vaartocht over de Maas. In Heusden gingen we weer van boord om met de bus huiswaarts naar Zaanstad te rijden.
Het was heel jammer, dat het opstappen en van boord gaan niet helemaal verliep zoals dat zou hebben gemoeten. Hierover is de vereniging in overleg met de maatschappij die de dagtocht organiseerde.

Ook met de eetclub gaan we  weer geregeld samen uit eten. We zijn nu een paar keer in
het Mennistenerf geweest. Dit is altijd een heerlijk en gezellig samenzijn.

Voor de Pinksterdagen hebben de dames van Lief en Leed bij onze leden die 90 jaar en ouder zijn weer een mooie plant (orchidee) thuis bezorgd. Dat is best een hele klus, maar de blij verraste gezichten van de mensen is het alleszins waard.

Op 11 juni jl. was er een dagtocht naar Spakenburg. We gaan ervan uit,  dat de mensen die mee zijn gegaan weer volop genoten hebben van deze dag.

Bij het schrijven van dit voorwoord, is het nog niet bekend of de tocht door de Noord-Hollandse polders van de heren Blees en van Diermen, op 29 juni door heeft kunnen gaan.

In dit Senioren Kompas vindt u meer verschillende activiteiten, die wij voor u hebben georganiseerd.
In juli is er een weekreis naar Ootmarsum (deze is al volgeboekt).
Ook staat er weer  in september een dag naar Vander  Kloostermode gepland.
Er is een bustocht  naar de Floriade in Almere en een dag naar een oktoberfeest.
In het najaar hebben we  een 4- daagse reis naar Vianden in Luxemburg op het programma staan. (Vorig jaar kon de reis naar Clervaux jammer genoeg niet doorgaan.)

Denkt u ook eens aan de 50 plusmiddag in het Kogerveld. (Informatie hierover verder in dit Kompas) Let  u er wel even op of er een zomerstop is.

Wij wensen u het allerbeste en een fijne zomer.

Het Bestuur