BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter: VACANT
Penningmeester:       M. Y. Van der Zon.        0657560210
Secretaris:  (adi)        Mw. C. Meiling.             0756166298
ledenadm.: (adi)        Mw. W. Servaas.           0756704333
Website                     Mw. A Brans Filius.       075-6352846
Lid. (adi)                    Mw. A. Huijsman.          0612294927
Notuliste                    Mw.A.P. Froom             075-6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie: (adi) Mw. W Servaas. De Locomotief 32 0756704333
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Coördinatie Lief en Leed: Ina v Calcar 0299 421910

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg en huurtoeslag
Mw. F. Prins              06-21233398
Mevr. M. Hollander   075-6123445
Mevr. N. van Eldert   075-6120196
Dhr. W. Timmerman 06-16623447
Dhr. J. Slot               06-28538686

Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. J. van Spanje bellen of inspreken op antwoordapparaat 075-6170623

____________________________________________________________________________________________________

  VOORWOORD

Beste leden,

Voor u ligt het eerste nummer van het Senioren Kompas voor de maanden januari/februari
van het nieuwe jaar 2024.

De leden van het bestuur van de SvZ wensen u een voorspoedig en gezond jaar toe.
Ook voor onze seniorenvereniging hopen wij op een mooi en goed jaar, waarin wij voor u allen iets kunnen betekenen niet alleen op het gebied van ontspanning, maar ook door het geven van interessante informatie.

Eind van het vorig jaar hebben wij afscheid genomen van Ineke van Wijngaarden als begeleidster van onze bingo- en klaverjasmiddagen.
Wij vinden het jammer, dat zij hiermee is gestopt, temeer daar er zich nog niemand heeft aangemeld om óf de bingo óf het klaverjassen te gaan begeleiden.
Heeft u hierin interesse, u doet er veel mensen een plezier mee, neem dan contact op met het bestuur van de vereniging.

Natuurlijk kijken wij ook uit naar de reizen en dagtochten, die Wil Zaaijer voor ons gaat bedenken en organiseren.
Op het programma staat al voor 21 februari 2024 een excursie naar het chocolade-atelier in Ridderkerk en het zilvermuseum in Schoonhoven.

Op 13 maart 2024 is de altijd succesvolle Lady’s Day (heren zijn ook welkom) bij Vander Kloostermode in Boskoop.

Uiteraard is er al een geheel verzorgde vakantie, met een zeer gevarieerd programma, gepland voor de zomermaanden. Van 7 t/m 13 juli 2024 gaat de reis naar Hotel Paping in Ommen.

De bekende activiteiten worden natuurlijk ook voortgezet.
Eens in de maand eten met de eetclub in het Mennistenerf is altijd een groot succes.

Ook is er op iedere tweede donderdag van de maand een filmmiddag in de Pathé-bioscoop te Zaandam. Helaas wordt hier nog niet veel gebruik van gemaakt, maar toch willen het bestuur van de SvZ en ook de directie van Pathé ermee doorgaan om een gezellige middag voor de senioren te organiseren.
Een film kijken, in de pauze koffie/thee met een koek, het is in ieder geval eens te proberen om er naartoe te gaan.

In dit nieuwe jaar mag een nieuwjaarsreceptie niet ontbreken.
Deze wordt gehouden op zaterdag, 13 januari 2024 in het Mennistenerf.
Er is plaats voor 80 personen en we maken er een gezellig samenzijn van.
In verband met het aantal personen, dat in de zaal aanwezig mag zijn, moet u zich van tevoren wel even aanmelden bij Corry Meiling. Nadere informatie verderop in het blad.

Tot slot is nog te vermelden, dat de ledenvergadering gepland staat voor zaterdag, 23 maart 2024. Nadere informatie volgt nog.

Het Bestuur.