BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter: VACANT
Penningmeester:       M. Y. Van der Zon.      De zetter 69          1521 CX  Wormerveer     0657560210
Secretaris:  (adi)        Mw. C. Meiling.           Nova Zembla 29   1506 VD  Zaandam          0756166298
ledenadm.: (adi)        Mw. W. Servaas.         DE Locomotief 32 1541 MR Koog a/d Zaan  0756704333
Website                     Mw. A Brans Filius.     IJdoorn 185           1503 HH Zaandam           075-6352846
Activiteiten: (adi)       Mw. I. v. Wijngaarden. Bouwmanspad 44 1506 HB  Zaandam          0756156530
Lid. (adi)                    Mw. A. Huijsman.       Meidoornstraat 11  1505 TR  Zaandam          0612294927
Notuliste                    Mw.A.P. Froom          Oost-Dorsch 24      1504 BH  Zaandam          075-6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie: (adi) Mw. W Servaas. DE Locomotief 32 0756704333
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Coördinatie Lief en Leed: Ina v Calcar 0299 421910

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg en huurtoeslag
Mw. F. Prins              06-21233398
Mevr. M. Hollander   075-6123445
Mevr. N. van Eldert   075-6120196
Dhr. W. Timmerman 06-16623447
Dhr. J. Slot               06-28538686

Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. J. van Spanje bellen of inspreken op antwoordapparaat 075-6170623

____________________________________________________________________________________________________

                                                                                                    VOORWOORD

Beste leden,

Hier is het maart-april nummer 2023 van het Senioren Kompas.
Op het mooie voorblad, dat ook nu weer door Agnes is uitgezocht, een foto van
de Oudkatholieke schuilkerk, gebouwd in 1695 en gelegen aan het Papenpad in Zaandam.
Thans is het een rijksmonument.

Niet alleen de bestuursleden, maar ook zijn heel veel leden blij, dat de Seniorenvereniging Zaanstreek kan blijven voortbestaan.
In januari jl. kon dan ook de nieuwjaarsreceptie georganiseerd worden in Het Mennistenerf.
Veel leden waren deze middag aanwezig. Onder het genot van een drankje en hapje, en met gezellige meezing-muziek van Gerard kon het nieuwe jaar worden ingeluid.

Een nieuw jaar, waarin het 10-jarig bestaan van de vereniging gevierd gaat worden in de Bullekerk te Zaandam. Yvonne en Ineke zijn bezig om het programma vorm te geven.

In maart is de mode-dagtrip naar Vander Kloostermode. Het is altijd gezellig om de kleding, in dit geval voor de lente en zomer, te bekijken en eventueel te kopen.

Verder staat er een middagtocht naar een roofvogelboerderij in Berkel Rodenrijs op het programma. Altijd interessant om meer te weten te komen over deze mooie dieren.

Natuurlijk is er ook gedacht aan de weekreis. Deze keer niet in Nederland, maar naar Duitsland. De geheel verzorgde reis gaat in juli naar Soest, een mooie plaats aan de rand van het Sauerland.

Vanuit deze oude hanzestad met veel historische gebouwen worden iedere dag uitstapjes gemaakt in de omgeving.

Uiteraard gaan de bingo en het klaverjassen ook weer door.
Het is fijn, dat het klaverjassen, iedere vrijdagmiddag in Dirk Prins, steeds meer deelnemers trekt.

In dit Senioren Kompas vindt u uitgebreide beschrijvingen van de hierboven genoemde activiteiten.

Hopelijk zal de winter niet meer lang duren en zijn er mooie lentemaanden in aantocht.

Het bestuur