BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
H. de Jonge Treilerstraat 167 1503 JG     6168708
Penningmeester / ledenaministrateur
F.den Boer 06 50485991  seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Secretaris
Vacant
Lid activiteiten:
Vacant
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   6352846
Lid a.i.
Mw  F Prins           JustPier 34      1506 BZ 6352846

Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
F.den Boer 06 50485991
seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com
Coördinatie activiteiten:
Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623
Mw. F. Prins 6179227
Mevr. M. Hollander 6123445
Mevr. N. van Eldert  6120196
Dhr. C. Oostdijk 06-81302955
Dhr. W. Timmerman 6173408
Dhr. J. Slot 06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 6167407

___________________________________________________________________

VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste leden,

Voor u ligt een heel andere Senioren Kompas dan u van ons gewend bent.
U zult begrijpen, dat het coronavirus hiervan de oorzaak is.
Toen hierover meer bekend werd hebben wij de richtlijnen van de Rijksoverheid en van het RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) moeten volgen.

Lezingen, bustochten, het klaverjassen en de bingo moesten worden afgezegd.
De ledenvergadering ging niet door. Bekeken wordt of hiervoor later in het jaar een andere datum kan worden gepland.
Ook heel jammer is, dat de midweekreis naar Vledder niet kan doorgaan, omdat hiervoor te weinig aanmeldingen waren.

Voorlopig is het nog onzeker wanneer de activiteiten weer gestart kunnen worden.
Hierover zullen, indien nodig, nadere mededelingen volgen op de website van de vereniging
www.senzaan.nl.  Het advies is dan ook om regelmatig hierop te kijken.

De wens is,  dat wij allen deze onzekere tijd goed doorkomen en gezond mogen blijven.

 Het Bestuur

Natuurlijk wordt u ook op de hoogte gehouden over veel zaken, die om en in Zaanstad voor u van belang zijn.
_______________________________________________________________________

Vacatures bij de SvZ:

Secretaris:
De Secretaris is lid van het bestuur ( het bestuur vergadert iedere 1e vrijdag van de maand) en behandelt de in en uitgaande post, per brief of per mail.

Coördinator Vrijwilligers:
De Coördinator begeleidt de vrijwilligers en is contactpersoon voor deze vrijwilligers van:
Bingo
Klaverjassen
Rondbrengen Senioren Kompas.
Overige activiteiten.

Coördinator Week vakantie en de overige korte reisjes:
De Coördinator doet voorstellen voor de weekreis en de overige korte reisjes

Een 2e Ledenadministrateur:
Hij/Zij zorgt samen met de ledenadministrateur voor de juiste verwerking van de gegevens in het ledenbestand.

Een 2e Redacteur voor het senioren kompas:
Hij/Zij zorgt samen met de redacteur van het senioren kompas wat iedere 2 maanden verschijnt voor de tijdige samenstelling daarvan.

Voor informatie over deze vacatures , bel of mail een van de bestuursleden.