BESTUUR

Bestuursleden Seniorenvereniging Zaanstreek (SVZ)

Voorzitter
H. de Jonge Treilerstraat 167 1503 JG     6168708
Penningmeester
Vacant
Secretaris
Vacant
Lid activiteiten:
Mw. A. Baak   Schepenlaan 146 1503 HM  6169927
Lid.
Mw. M.H. Clarisse Magda Janssensstraat 40 1507 SP   6167407
Lid.
Mw. A Brans Filius. IJdoorn 185  1503 HH   6352846
Lid
Dhr. F. den Boer Hoogaarslaan 27 1503 WD  06 50485991
Notuliste
Mw.A.P. Froom  Oost-Dorsch 24 1504 BH    6147035

Email secretariaat:
senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Ledenadministratie
F.den Boer 06 50485991
fdenboer044@gmail.com

Coördinatie activiteiten: Alie v Baak 6169927

Onze website: www.seniorenverenigingzaanstreek.nl of www.senzaan.nl
Email adres secretariaat: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl

Inlichtingen:  Belastingaangifte + zorg-en huurtoeslag
Mw. J. van Spanje de gehele dag bellen of inspreken op antwoordapparaat 6170623
Mw. F. Prins 6179227
Mevr. M. Hollander 6123445
Mevr. N. van Eldert  6120196
Dhr. C. Oostdijk 06-81302955
Dhr. W. Timmerman 6173408
Dhr. J. Slot 06-42279562
Ook hulp bij het invullen van schadeformulieren mw. M.H. Clarisse 6167407

___________________________________________________________________

Voorwoord Senioren Kompas door Henk  de Jonge

 Op 15 maart jl. hebben wij de ledenvergadering gehad en de opkomst was goed te noemen. Tijdens de ledenvergadering is Frans den Boer officieel benoemd tot penningmeester.
Hij vervult ook de ledenadministratie.

Tevens hadden wij mevrouw Pauw uitgenodigd die, na de vergadering, een verhaal hield over dienstverleningen bij het einde van het leven.           
Voor ons was dit een interessant verhaal.

Op 29 maart jl. hielden Geert Blees en Bert van Diermen een lezing over het Zaanse Landschap, welke bij de aanwezigen de nodige beleving naar boven haalde.

Ook de bustocht op 3 april onder leiding van Geert van Boxtel was een succes. Na afloop hebben de belangstellenden een goed en gezellig diner gebruikt in Mennistenerf.

Ook voor de bustocht op 25 april naar Kloostermode in Boskoop hebben zich veel mensen opgegeven en wij hopen dat deze dag ook goed is verlopen.

Als u dit leest zijn de Paasdagen weer voorbij, maar de Pinksterdagen staan voor de deur en natuurlijk hopen wij dat we mooi weer mogen krijgen. Want de bollenvelden zullen zeker nog volop in bloei staan.

Het bestuur wenst u allen een mooie zomer en goede gezondheid toe !

Seniorenvereniging Zaanstreek, de SvZ, is een zeer gezonde vereniging, welke nu al heel veel voor haar leden doet.
Maar wij willen meer!  Veel meer!  
Hiervoor zijn mensen nodig. Mensen met ideeën, die bereid zijn om deze in de praktijk uit te voeren.  
Kom en treedt toe tot ons bestuur. Op dit moment zoeken wij een penningmeester.  
Wij vergaderen 12x per jaar op de vrijdagochtend in een ontspannen en leuke sfeer.  
Info:     Henk de Jonge           –           075 6168708