LID WORDEN

Seniorenvereniging Zaanstreek

Wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden bij onze ledenadministrateur
F den Boer 0650485991
Contributie 2019
De contributie voor 2019 is als voorgaande jaren €18,50 voor leden en
€ 16,00 voor partnerleden.
Het bedrag kunt u overmaken op rekening NL10 RABO 0180 5343 35
t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek
Heeft u ons nog niet gemachtigd en wilt u dat alsnog, laat het mij weten, ik zorg dan dat u een formulier thuis gestuurd krijgt.
Nico Roels, penningmeester Tel: 075-6143144

CADEAUBONNEN
Wij maken u erop attent, dat de Seniorenvereniging Zaanstreek een leuke cadeaubon heeft gemaakt. U kunt hier een jaarlidmaatschap kopen voor iemand die u iets bijzonders cadeau wilt doen. U koopt voor € 18,50 deze cadeaubon en wij zorgen, dat diegene waar de bon voor bestemd is een jaarlidmaatschap bij ons krijgt.
Inlichtingen bij: Nico Roels 075 61431
__________________________________________________________________________

                   

  V. E. Babel   L. Kempenaar
  N. Bergers   L. Muusse
  G. J. Buur   P. W. G. Plekker
  C. Cercat    P. Prins
  L. Driesten   S. L. van Santen
  J. H. K. Driesten – Kruit   A. Smit
  E. van Everdingen   J. T. A.  Smit
  B. M. van Haastert   De Vries
  M. F. A. Hooplot   N. Zwart

          __________________________________________________________________________

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van mei 2019

Geen Kompas ontvangen? Bel of e-mail: Frans den Boer, 0650485991.
e-mail: fdenboer044@gmail.com

 Wanneer u iemand kent, die ook lid wil worden van de Seniorenvereniging Zaanstreek, wilt u dan onderstaande ingevulde bon sturen naar of telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie

Lidmaatschap per 1 januari 2019 t/m 31-12-2019 bedraagt € 18.50
2e lid op hetzelfde adres € 16,00

Naam/voorletter……………………………………………………Man/vrouw

Naam/voorl. partner…………………………………………… Man/vrouw

Geb. Datum………………………        Geb. datum partner…………………

Adres……………………………………      Postcode/plaats…………………….

Tel. nr…………………………………..     Datum aanmelding…………………

E-mail…………………………………..     Bank. Rek. Nr.………………………..

Graag betalen na aanmelding op rekening nr.: NL10 RABO 0180 5343 35 t.n.v.
Seniorenvereniging Zaanstreek.

L