LID WORDEN

 

                                                                                                

Geen Kompas ontvangen? bel Wil Servaas 075 6704333
e-mail: seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.comvan

Wanneer u iemand kent, die ook lid wil worden van de Seniorenvereniging Zaanstreek, wilt u dan onderstaande ingevulde bon sturen naar of telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie

Naam/voorletters……………………………………………………Man/vrouw

Naam/voorl. partner…………………………………………… Man/vrouw

Geboorte Datum………………………        Geboorte datum partner…………………

Adres……………………………………      Postcode/Woonplaats…………………….

Tel. nr…………………………………..     Datum aanmelding…………………

E-mail…………………………………..     Bankrekening. Nr.………………………..

Graag betalen na aanmelding op rekening nr.: NL10 RABO 0180 5343 35 t.n.v.
Seniorenvereniging Zaanstreek.
________________________________________________________________________________

 Aanmeldingsformulier Nieuwe Leden

Gegevens Aanmelder
Naam/Voorlertter(s): …………………………………………………………..……M/V

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………….

Postcode: ………….,Woonplaats:……………………………………………………………..

Telefoonnummer:………………………………………………………………………….

Datum aanmelding:……………………………………………………………………….

E-Mail:………………………………………………………………………………………

Bankrekening:……………………………………………………………………………..

Handtekening:……………………………………………………………………………..

 ===================================================================
Het lidmaatschap is per jaar en bedraagt € 20,00.
Voor een partner( wonende op het zelfde adres) € 16,00.

Gaarne bij aanmelding betalen op onze bankrekening

NL10 RABO 0180 53 43 35 , t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek