LID WORDEN

Seniorenvereniging Zaanstreek

Wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden bij onze ledenadministrateur
F den Boer 0650485991

CADEAUBONNEN
Wij maken u erop attent, dat de Seniorenvereniging Zaanstreek een leuke cadeaubon heeft gemaakt. U kunt hier een jaarlidmaatschap kopen voor iemand die u iets bijzonders cadeau wilt doen. U koopt voor € 18,50 deze cadeaubon en wij zorgen, dat diegene waar de bon voor bestemd is een jaarlidmaatschap bij ons krijgt.
Inlichtingen bij: Frans den Boer tel. 06 50485991       
________________________________________________________________________________

      Dhr.   J.H.       Wilmer
       Mevr. G.         Slagveer
       Dhr.   C.M.W. Roskam
  Mevr. L.H.      Groot

 
                                                         


Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van november 2021
Geen Kompas ontvangen? Bel of e-mail: Frans den Boer, 0650485991.
e-mail: fdenboer044@gmail.com

 Wanneer u iemand kent, die ook lid wil worden van de Seniorenvereniging Zaanstreek, wilt u dan onderstaande ingevulde bon sturen naar of telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie

Naam/voorletter……………………………………………………Man/vrouw

Naam/voorl. partner…………………………………………… Man/vrouw

Geb. Datum………………………        Geb. datum partner…………………

Adres……………………………………      Postcode/plaats…………………….

Tel. nr…………………………………..     Datum aanmelding…………………

E-mail…………………………………..     Bank. Rek. Nr.………………………..

Graag betalen na aanmelding op rekening nr.: NL10 RABO 0180 5343 35 t.n.v.
Seniorenvereniging Zaanstreek.
________________________________________________________________________________

 Aanmeldingsformulier Nieuwe Leden

Gegevens Aanmelder
Naam/Voorlertter(s): …………………………………………………………..……M/V

Geb. Datum: ……………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………….

Postcode: …………., Plaats:……………………………………………………………..

Telefoonnummer:………………………………………………………………………….

Datum Aanmelding:……………………………………………………………………….

E-Mail:………………………………………………………………………………………

Bankrekening:……………………………………………………………………………..

Handtekening:……………………………………………………………………………..

 ===================================================================
Het lidmaatschap is per jaar en bedraagt € 18,50 , dit jaar met een eenmalige korting van
€ 8,50, dus voor u nu € 10,00.
Voor een partner( wonende op het zelfde adres) € 16,00, dit jaar mer een eenmalige korting van
€ 6,00, dus nu voor € 10,00.

Gaarne bij aanmelding betalen op onze bankrekening

NL10 RABO 0180 53 43 35 , t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek