LID WORDEN

We gaan weer zachtjes aan naar het eind van het jaar toe. Als u vóór 1 november lid wordt van de SvZ betaalt u voor de laatste maanden van 2018 geen contributie mits u een machtiging afgeeft voor het incasseren van de contributie voor het nieuwe jaar. U mag dan ook tegen het lidmaatschapstarief deelnemen aan onze activiteiten én u ontvangt  het  Senioren Kompas van november/december.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden bij onze ledenadministrateur :
F den Boer 0650485991
Contributie 2018
De contributie voor 2018 is als voorgaande jaren €18,50 voor leden en € 16,00 voor partnerleden.
Het bedrag kunt u overmaken op rekening NL10 RABO 0180 5343 35
t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek
Heeft u ons nog niet gemachtigd en wilt u dat alsnog, laat het mij weten, ik zorg dan dat u een formulier thuis gestuurd krijgt.
Nico Roels, penningmeester Tel: 075-6143144

CADEAUBONNEN
Wij maken u erop attent, dat de Seniorenvereniging Zaanstreek een leuke cadeaubon heeft gemaakt. U kunt hier een jaarlidmaatschap kopen voor iemand die u iets bijzonders cadeau wilt doen. U koopt voor € 18,50 deze cadeaubon en wij zorgen, dat diegene waar de bon voor bestemd is een jaarlidmaatschap bij ons krijgt.
Inlichtingen bij: Nico Roels 075 61431
__________________________________________________________________________

                    WELKOM VOOR DE NIEUWE LEDEN

          

 

________________________________________________________________________________

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van november 2018.

Geen Kompas ontvangen? Bel of e-mail: Nico Roels, 06-20877791 e-mail: roels@chello.nl

 Wanneer u iemand kent, die ook lid wil worden van de Seniorenvereniging Zaanstreek, wilt u dan onderstaande ingevulde bon sturen naar of telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie

Lidmaatschap per 1 januari 2018 t/m 31-12-2018 bedraagt € 18.50

2e lid op hetzelfde adres € 16,00

Naam/voorletter……………………………………………………Man/vrouw

Naam/voorl. partner…………………………………………… Man/vrouw

Geb. Datum………………………        Geb. datum partner…………………

Adres……………………………………      Postcode/plaats…………………….

Tel. nr…………………………………..     Datum aanmelding…………………

E-mail…………………………………..     Bank. Rek. Nr.………………………..

Graag betalen na aanmelding op rekening nr.: NL10 RABO 0180 5343 35 t.n.v.
Seniorenvereniging Zaanstreek.