LID WORDEN

Seniorenvereniging Zaanstreek

Wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden bij onze ledenadministrateur
F den Boer 0650485991

CADEAUBONNEN
Wij maken u erop attent, dat de Seniorenvereniging Zaanstreek een leuke cadeaubon heeft gemaakt. U kunt hier een jaarlidmaatschap kopen voor iemand die u iets bijzonders cadeau wilt doen. U koopt voor € 20.00 deze cadeaubon en wij zorgen, dat diegene waar de bon voor bestemd is een jaarlidmaatschap bij ons krijgt.
Inlichtingen bij: Frans den Boer tel. 06 50485991       
________________________________________________________________________________

Dhr.     G.      Dermout            Mevr.  I.       Buitendijk
Mevr.   T.      Rademaker        Mevr. J.       Overmeer
Mevr.   P.      Pasterkamp       Dhr.   H. M.  Stolk
Mevr. E.J.     van Oosten

 

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van juli 2022
Geen Kompas ontvangen? Bel of e-mail: Frans den Boer, 0650485991.
e-mail: seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.comvan

Wanneer u iemand kent, die ook lid wil worden van de Seniorenvereniging Zaanstreek, wilt u dan onderstaande ingevulde bon sturen naar of telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie

Naam/voorletters……………………………………………………Man/vrouw

Naam/voorl. partner…………………………………………… Man/vrouw

Geboorte Datum………………………        Geboorte datum partner…………………

Adres……………………………………      Postcode/Woonplaats…………………….

Tel. nr…………………………………..     Datum aanmelding…………………

E-mail…………………………………..     Bankrekening. Nr.………………………..

Graag betalen na aanmelding op rekening nr.: NL10 RABO 0180 5343 35 t.n.v.
Seniorenvereniging Zaanstreek.
________________________________________________________________________________

 Aanmeldingsformulier Nieuwe Leden

Gegevens Aanmelder
Naam/Voorlertter(s): …………………………………………………………..……M/V

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………….

Postcode: ………….,Woonplaats:……………………………………………………………..

Telefoonnummer:………………………………………………………………………….

Datum aanmelding:……………………………………………………………………….

E-Mail:………………………………………………………………………………………

Bankrekening:……………………………………………………………………………..

Handtekening:……………………………………………………………………………..

 ===================================================================
Het lidmaatschap is per jaar en bedraagt € 20,00.
Voor een partner( wonende op het zelfde adres) € 16,00.

Gaarne bij aanmelding betalen op onze bankrekening

NL10 RABO 0180 53 43 35 , t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek