LID WORDEN

Wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden bij onze ledenadministrateur
F den Boer 0650485991
Contributie 2019
De contributie voor 2018 is als voorgaande jaren €18,50 voor leden en
€ 16,00 voor partnerleden.
Het bedrag kunt u overmaken op rekening NL10 RABO 0180 5343 35
t.n.v. Seniorenvereniging Zaanstreek
Heeft u ons nog niet gemachtigd en wilt u dat alsnog, laat het mij weten, ik zorg dan dat u een formulier thuis gestuurd krijgt.
Nico Roels, penningmeester Tel: 075-6143144

CADEAUBONNEN
Wij maken u erop attent, dat de Seniorenvereniging Zaanstreek een leuke cadeaubon heeft gemaakt. U kunt hier een jaarlidmaatschap kopen voor iemand die u iets bijzonders cadeau wilt doen. U koopt voor € 18,50 deze cadeaubon en wij zorgen, dat diegene waar de bon voor bestemd is een jaarlidmaatschap bij ons krijgt.
Inlichtingen bij: Nico Roels 075 61431
__________________________________________________________________________

                    WELKOM VOOR DE NIEUWE LEDEN

Dhr.W Bloemendaal   Dhr. A van Drunen
Dhr. H. Bonekamp   Mevr. C. de Groot
Mevr.  Bootsma   Mevr. A.v.d. Ham
Mevr. R. Bouwknegt   mevr. M. Hard
Mevr. C. Dekke   Dhr. J. Kroesse
Mevr. L. Dekker   Mevr. M Rohè
Mevr. K. Rorije   mevr. H. Stouthart
Mevr. J. Vonk   Dhr. C.A. Beemsterboer
Dhr. C. Beun    

          __________________________________________________________________________

Het volgende Kompas verschijnt in de 1e week van januari 2019

Geen Kompas ontvangen? Bel of e-mail: Frans den Boer, 0650485991.
e-mail: fdenboer044@gmail.com

 Wanneer u iemand kent, die ook lid wil worden van de Seniorenvereniging Zaanstreek, wilt u dan onderstaande ingevulde bon sturen naar of telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie

Lidmaatschap per 1 januari 2019 t/m 31-12-2019 bedraagt € 18.50

2e lid op hetzelfde adres € 16,00

Naam/voorletter……………………………………………………Man/vrouw

Naam/voorl. partner…………………………………………… Man/vrouw

Geb. Datum………………………        Geb. datum partner…………………

Adres……………………………………      Postcode/plaats…………………….

Tel. nr…………………………………..     Datum aanmelding…………………

E-mail…………………………………..     Bank. Rek. Nr.………………………..

Graag betalen na aanmelding op rekening nr.: NL10 RABO 0180 5343 35 t.n.v.
Seniorenvereniging Zaanstreek.

L