SENIOREN KOMPAS

Kompas mei juni  2022 + jaarverslag 2021
Kompas no.2 maart april 2022
Kompas no 1 2022
Kompas no 6 2021
Kompas no 5 2021
KOMPAS no 4 2021
Kompas 3 mei-juni 2021
Kompas 2-2021 maar april
seniorenverenigingzaanstreek.nl/…/PDF-jaarboek-2018.pdf

Redactie: Agnes Brans: tel: 075 6352846
Mail: senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl
____________________________________________________

Het volgende Senioren Kompas komt uit in de eerste week van juli 2022
Geen senioren Kompas ontvangen: bel of mail de ledenadministratie.
____________________________________________________

Kopij voor het Kompas van juli-augustus 2022 inleveren voor 10 juni 2022
_____________________________________________________________________

Wanneer u iemand kent, die ook lid wil worden van de Seniorenvereniging Zaanstreek.
Wilt u dan telefonisch contact opnemen met: F den Boer 0650485991

OPROEPEN
BEZORGER SENIOREN KOMPAS

Voor het bezorgen van de Senioren Kompas in één van de wijken van Zaandam zoeken wij een bezorger. Het gaat hier om iemand, die bij vakantie of ziekte van één van de bezorgers de wijk voor dat moment wil overnemen. U komt dan op onze lijst voor invaller te staan.
Informatie bij Dhr de Boer. tel 06-50485991
______________________________________________________________________________

Mailadres:
Via het kompas en onze website houden we u op de hoogte, van de activiteiten die wij organiseren en die er in Zaanstad voor u interessant kunnen zijn.
Echter, soms vindt er iets plaatst wat te laat was, of wat nog niet bekend was om in Het KOMPAS op te nemen.
Als uw email adres bij ons bekend is. Kunnen we in zo’n geval, u informeren door middel van het sturen van een mail bericht.
Daarom als u een mail adres heeft en het nog niet bij ons bekend is. Stuur ons dan een mail zodat uw mailadres is bij ons bekend is.Ons mailadres is senzaan@seniorenverenigingzaanstreek.nl
___________________________________________________________________________________________

SENIORENKOMPAS / VERZOEK VAN BESTUUR EN REDACTIE

De vereniging telt rond de 900 leden, die allemaal het Seniorenkompas ontvangen. Het blad laten drukken kost veel papier en dus veel geld. Bestuur en redactie hebben overlegd over het bieden van een alternatief aan de leden. Dat is hard nodig in deze tijd van letten op de centen èn op het milieu. Dat alternatief is er, want veel leden beschikken over een computer. Wij zouden graag zien dat meer mensen zich aanmelden voor de ontvangst van het blad per e-mail. Om het blad te kunnen lezen moet u op uw computer beschikken over een mailprogramma en een programma om Pdf-bestanden te openen (b.v. Adobe).

Helpt u als het kan alstublieft mee aan deze kostenbesparing en een beter milieu!Natuurlijk laten wij u de keus. Hebt u geen computer, of hebt u sterk de voorkeur voor een papieren exemplaar, dan kunt u het blad gewoon in uw brievenbus blijven ontvangen. U hoeft dan niets te doen.
Degenen die het blad per e-mail willen ontvangen kunnen dit via een mailtje kenbaar maken aan de Ledenadministratie:

seniorenvereniging-zaanstreek@outlook.com

Wij hebben nog een vraag. Hebt u kennissen of familieleden met een bedrijf of een winkel? Misschien zouden zij wel een advertentie in het Seniorenkompas willen plaatsen. De vereniging zou daar heel blij mee zijn. Vraag s.v.p. eens rond en laat het ons weten. Dat kan ook via een mailtje aan bovenstaand mailadres.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Bestuur en redactie van het Seniorenkompas

[]